Archive for the ‘Znaczenie roślin leczniczych’ Category

Mieszanki ziołowe

Zioła są podstawowym składnikiem różnych mieszanek ziołowych, używanych bądź w postaci odwaru (decoctum), bądź naparu (infusum). Skład mieszanek ziołowych jest różny, zależnie od choroby, którą mają leczyć. Mieszanki ziołowe stanowią przede wszystkim środek pomocniczy przy leczeniu różnych chorób, tzn. dzięki swemu łagod­nemu fizjologicznemu wpływowi zwiększają skuteczność działania leku zasadniczego. W niektórych przypadkach, zwłaszcza w chorobach […]

Niezastąpione leki roślinne

Przykładem leków roślinnych, które nie mogą być zastą­pione przez leki syntetyczne i bez których nowoczesna medycyna nie może się obyć, są glikozydy nasercowe po­zyskiwane z naparstnicy wełnistej (Digitalis lanata Ehrh) naparstnicy purpurowej (Digitalis purpurea L.), miłka wiosennego (Adonis vernalis i konwalii majowej (Convallaria majalis h.) Należą do nich również alkaloidy, które pozyskuje się z przetrwalników […]

ZNACZENIE ROŚLIN LECZNICZYCH

Liczną grupę wśród roślin użytkowych stanowią rośliny lecznicze. Należą do nich zarówno gatunki dziko rosnące, jak i wyhodowane z nich odmiany uprawne, które ze względu na zawartość substancji czynnych znalazły za­stosowanie w lecznictwie. Z wielu tych roślin pozyskuje się ponadto olejki dla przemysłu perfumeryjnego i spo­żywczego. Inne dostarczają drewna, garbników dla prze­mysłu garbarskiego, włókna dla […]