Archive for the ‘Skład chemiczny i działanie lecznicze’ Category

SKŁAD CHEMICZNY I DZIAŁANIE LECZNICZE

Poznanie roślin leczniczych i zbadanie ich składu che­micznego oraz działania leczniczego stanowią ważną przesłankę dla syntezy różnych substancji. Na przykład z ergotaminy, alkaloidu zawartego w przetrwalnikach buławinki czerwonej (Claviceps purpurea [Fr.] Tul.,), uzy­skuje się w drodze chemicznej dwuhydroergotaminę, która skutecznie leczy migrenę. Niektóre gatunki z rodzi­ny psiankowatych (Solanaceae) i pochrzynowatych (Dioscoreaceae) zawierają alkaloidy glikolowe stanowiące […]