Archive for the ‘Ogólnie o roślinach leczniczych’ Category

PRZYRZĄDZANIE ZIÓŁEK

Dobrze przyrządzone ziółka zawierają optymalną ilość substancji biologicznie czynnych, zależną od dawki ziół i temperatury wody. Duża dawka ziół nie zapewnia więk­szej skuteczności ziółek. Przeciwnie, takie mocne ziółka mogą często spowodować niepożądane skutki uboczne. Z tego powodu nie należy zwiększać dawek zalecanych i wypróbowanych w praktyce. Aby ułatwić dawkowanie, przypominamy, że jedna łyżeczka do herbaty […]

PRZYGOTOWYWANIE LEKÓW ROŚLINNYCH

Sporządzaniem leków z roślin lub ziół zajmuje się od­dzielna gałąź farmacji ? galenika. Nazwa ta pochodzi od greckiego lekarza Klaudiusza Galenosa z Pergamonu (131?200 rok n. e.), który opisał stosowanie i działanie ziół. Do sporządzania leków roślinnych używa się i dziś jeszcze ziół, tj. suszonych korzeni, pędów, liści, kwiatów i owoców. Tylko wyjątkowo sporządza się […]

Suszenie

Suszenie jest bardzo ważnym procesem przy produkcji ziół; dopiero ono pozwala uzyskać ze świeżych części roślinnych właściwe zioła. Przy umiejętnym suszeniu zioła powinny zachować w znacznym stopniu swą pierwotną barwę. Jest to wprawdzie bardzo uproszczony miernik wartości, ale na ogół trafny i przeważnie charakteryzu­jący jakość ziół. Ponadto suszenie jest najprostszym spo­sobem konserwacji, usuwającym wodę z […]

Zbiór

W większości wypadków przy zbiorze poszczególnych na­rządów roślinnych obowiązują następujące zasady: Korzenie roślin jednorocznych nie są przedmio­tem zbioru. Korzenie roślin dwuletnich zbiera się na jesieni pierwsze­go roku wegetacji lub na przedwiośniu roku następnego. W tej samej porze roku zbiera się korzenie i kłącza roślin wieloletnich. Jeśli rośliny wieloletnie rosną wolno, to zbiór tych narządów przeprowadza […]

OGÓLNE ZASADY POZYSKIWANIA ZIÓŁ

Zarówno na stanowiskach naturalnych, jak i na plan­tacjach zbiera się zawsze tylko określone części rośliny, tj. jeden lub więcej jej narządów. Rozróżnia się zioła uzyskane z podziemnych lub nadziemnych narządów. Do podziemnych należą: korzeń (radix), kłącze (rhizpma), bulwa (tuber) i cebula (bulbus), do nadziemnych ? liść (folium), ziele (herba), kwiat (flos), owoc (fructus), nasie­nie (semen) […]

UPRAWA CZY ZBIÓR ROŚLIN LECZNICZYCH Z NATURALNYCH STANOWISK?

Do dziś istnieją dwa sprzeczne poglądy na tę sprawę. Jedni fachowcy uważają, że rośliny lecznicze rosnące w swym naturalnym siedlisku mają większą wartość leczniczą niż uprawiane. Inni są wręcz przeciwnego zdania. W miejscach naturalnego występowania zbiera się prze­de wszystkim te gatunki, których nie umiemy jeszcze upra­wiać bądź też uprawiamy na skalę niewystarczającą. Na­leży do nich […]