Rośliny lecznicze

Tysiącletnia tradycja ustna i zapiski dotyczące medycyny ludowej świadczą o tym, że człowiek od niepamiętnych czasów znał i wykorzystywał działanie lecznicze różnych roślin. Do dziś mimo ogromnego postępu chemii, prze­mysłu farmaceutycznego i medycyny rośliny lecznicze nie straciły nic na znaczeniu. Nowoczesna farmacja również używa roślin leczniczych (przede wszystkim w postaci suszonego materiału), tzw. ziół, jako surowca do wyrobu leków. Nadal jednak istnieje wiele roślin leczniczych, któ­rych substancji czynnych ? mimo znanego ich działania leczniczego ? dotychczas nic zbadano lub zbadano nie­dostatecznie.

Rośliny lecznicze oraz uzyskiwane z nich substancje czynne są w ręku lekarza ważną bronią w walce z choro­bami. Jednym z głównych zadań medycyny naszego stu­lecia jest leczenie i zwalczanie coraz bardziej szerzących się chorób cywilizacji, przede wszystkim zaburzeń układu krążenia, zawałów, raka i chorób wirusowych. Również i w tej dziedzinie dzięki zastosowaniu roślin leczniczych bądź też uzyskanych z nich substancji czynnych osiągnięto bardzo dobre, a co najmniej wielce obiecujące wyniki.

Ta popularnonaukowa książka o roślinach leczniczych zapozna również czytelnika z najważniejszymi wynikami badań naukowych. W części ogólnej omówione zostały: znaczenie roślin leczniczych, najważniejsze grupy ich substancji czynnych, czynniki wpływające na zawartość i jakość substancji czynnych, zastosowanie roślin leczni­czych, a w końcu zbiór ziół z naturalnych stanowisk, uprawę i zbiór na plantacjach, suszenie oraz składowanie ziół.

Część szczegółowa zawiera rysunki i charakterystykę osiemdziesięciu ośmiu roślin leczniczych. Zrezygnowano z dokładnego opisu botanicznego gatunków, natomiast omówiono w ogólnych zarysach ich pochodzenie i roz­mieszczenie geograficzne. Podano również, których części roślin używa się do uzyskania surowca zielarskiego, jak i kiedy należy je zbierać oraz suszyć, jak poszczególne zioła pachną i jaki mają smak oraz jak należy je przecho­wywać. Szczególną uwagę poświęcono obecnemu ich stosowaniu w medycynie i lecznictwie ludowym.